GINOP 5.1.1.
Magyarország Kormányának felhívása az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte a munkaerő kínálat fejlesztését elsősorban aktív eszközökkel, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetfejlesztése révén.
A projekt hozzájárul továbbá a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás bővítéséhez és a gazdaság munkaerőigényének kielégítéséhez egyrészt személyre szabott, foglalkoztatást támogató eszközök nyújtása révén (pl. célzott munkaerő-piaci képzés, munkaerő-piaci szolgáltatások, a foglalkoztatás költségeinek átmeneti támogatása), másrészt az álláskeresőknek és a munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások elérhetőségének, minőségének, hatékonyságának javítása révén.
A projekt tartalmát, a tevékenységek jellegét tekintve két részre bontható: a célcsoport nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő munkaerő-piaci program megvalósítására, és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott szolgáltatások hozzáférhetővé tételét, minőségének, hatékonyságának javítását célzó szolgáltatás- és szervezetfejlesztési elemekre.
A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája a 2010-es 56%-os szintről 2015. I. negyedévére 62,4%-ra emelkedett, ami 4 millió 86 ezer fő foglalkoztatottat jelent. A munkanélküliek száma 347 ezer főre csökkent, ami 7,8%-os munkanélküliségi rátát eredményezett. A javulás 2016-ban tovább folytatódott, a foglalkoztatási ráta 2016. II. negyedévére 66,4%-ra nőtt, a munkanélküliségi ráta pedig 5,1%-ra csökkent. A kedvező tendenciák ellenére ugyanakkor továbbra is szükség van olyan intézkedésekre, amelyek – különösen az alacsony képzettségűek esetében – elősegítik a nyílt munkaerő-piaci integrációt. A Kormány által célként megjelölt teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszútávon fenntartható módon, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, ha azok, akik képesek és készek dolgozni, elsősorban a versenyszférában való elhelyezkedéshez kapnak segítséget, és ha kizárólag azok kerülnek a közfoglalkoztatás rendszerébe, akiknek a versenyszféra vagy a szociális gazdaság nem kínál munkalehetőséget.