TÁMOP 1.1.1

 

 

Az automatikus pályázat célja azoknak a munkahelyeknek a fizikai adaptációja, amelyeken a TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című programba bekerülő megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatnak. A támogatást az indokolja, hogy a megváltozott munkaképességű emberek munkavégzése speciális fizikai feltételeket igényel, amelynek pótlólagos költségeit célszerű megtéríteni a munkáltatók számára annak érdekében, hogy nőjön a keresletük a rehabilitációs járadékosok iránt.
Támogatható tevékenységek köre
a) A termelő, szolgáltató létesítményeknek a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggő átalakítása, beleértve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerinti akadálymentesítést. (Az akadálymentesítést a mellékelt „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához”, valamint az „Ajánlás az info-kommunikációs akadálymentesítésre dokumentum figyelembevételével kell elvégezni.)
b) A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése és átalakítása.Technológiai fejlesztést eredményező beruházások, az alábbiak szerint
történhetnek:
– új eszköz beszerzése, vagy
– olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a beszerzés időpontját megelőző harmadik év) és az adott eszköz megvásárlásához EU vagy hazai támogatást nem vettek igénybe.
c) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása érdekében a munkahely és a munkaeszközök korszerűsítése.

-forrás: https://www.palyazat.gov.hu/doc/1861
felhivas_TAMOP111_09_1 PDF