TÁMOP 1.1.2

 

A TÁMOP 1.1.2. kiemelt projekt közvetlen célja a hátrányos helyzető emberek munkaerıpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerıpiaci lehetıségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.
A TÁMOP 1.1.2. kiemelt projekt közvetlen célja a hátrányos helyzető emberek munkaerıpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerıpiaci lehetıségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.
Támogatható tevékenységek köre
A regionális részprojektekben a célcsoportot érintıen az alábbi tevékenységek támogathatók a projektgazda szakmai szabályozása szerinti mértékben és idıtartamban:
a) képzések elısegítése:
aa) képzés
ab) a képzéshez kapcsolódó utazás (helyi/helyközi), szállás és étkezés támogatása
ac) a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és annak járulékai biztosítása,
ad) a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó (a hozzátartozó fogalma a Ket szerinti értelmezésben1) ápolásának/gondozásának támogatása
b) elhelyezkedés segítése:
ba) bértámogatás nyújtása
bb) munkakipróbálás, munkatapasztalat- és munkagyakorlat-szerzés (a továbbiakban együtt: munkatapasztalat-szerzés) bérköltség-támogatással,
bc) a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása
c) vállalkozóvá válás támogatása
d) munkaerıpiaci szolgáltatások nyújtása
da) a szolgáltatási tevékenység
db) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség (helyi és helyközi) támogatása
dc) a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és annak járulékai biztosítása
dd) a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó (KET szerinti értelmezésben) ápolásának/gondozásának támogatása
e) a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok támogatása.

-Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=5304