TÁMOP 2.1.2

 

A konstrukció alapvető célja, hogy elkészüljön egy olyan program, amely elősegíti, hogy a felnőtt lakosság azokon a területeken gyarapíthassa tudását, fejleszthesse azon kompetenciáit, amelyeket a munkaerőpiac a szakmai tudás mellett kiemelkedően fontosnak értékel. Ezek a készségek szükségesek ahhoz, hogy az emberek készek és képesek legyenek az új ismeretek befogadására, megszerzésére, az egész életen át tartó tanulásra, illetve a munkaerő-piaci érvényesülésre. A projekt a tanuláshoz és a munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésével járul hozzá a gazdaság versenyképességének növeléséhez szükséges, képzett munkaerő biztosításához. A projektben részt vevők iskolai végzettségével, foglalkoztatási státuszával, életkorával, szociális helyzetével, valamint a képzés révén gyarapodó tudás következtében várhatóan elérhető egyéni haszon függvényében differenciált mértékű egyéni hozzájárulásával biztosítható, hogy a támogatás ne kiszorítsa, hanem kiegészítse a képzésre fordított egyéni forrásokat és ezáltal növekedjen a képzésben résztvevők száma.
A konstrukció közvetlen és fő célja:
– A felnőtt lakosság azokon a területeken gyarapíthassa tudását, azonkompetenciáit fejleszthesse, amelyeket a munkaerőpiac a szakmai tudás mellett
kiemelkedően fontosnak értékel.
– A projekt a tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésével járuljon hozzá a gazdaság versenyképességének növeléséhez szükséges, képzett munkaerő biztosításához.
– Horizontális célok a funkcionális analfabetizmus felszámolása, az élethosszig tartó tanulás képességének elsajátítása, a digitális írástudás elterjesztése.
– Az életen át tartó tanulás és a munkaerő-piaci kulcskompetenciák elsajátítása (egyéni szint),
A konstrukció közvetett céljai:
– A társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedés tartós növelése (egyéni és országos szint).
– A munkaerő-piaci rugalmasság növelése (egyéni és országos szint),
– A társadalmi problémák kezelése (egyéni és országos szint),
– A gazdasági versenyképesség és aktivitás javítása (országos szint),
– Társadalmi egészség és aktivitás javítása (egyéni és országos szint)
– A foglalkoztathatóság növelése (egyéni és országos szint)

-forrás: https://www.palyazat.gov.hu/doc/1974 TAMOP212_tervezesi_felhivas_090902.pdf